Bloková výnimka pre neautorizované autoservisy. (vozidlo v ZÁRUKE)

V roku 2004 nastala v Slovenskej republike zásadná legislatívna zmena v odbore autoopravárenstva, a to uvedením platnosti „NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1400/2002 zo dňa 31. 7. 2002 o použití čl. 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a rokovania vo vzájomnej zhode v odvetví motorových vozidiel“ – skrátene nazývaná „bloková výnimka“.

Čo to znamená pre bežného motoristu?

Vodič už nemusí jazdiť so svojím autom v záruke do značkového autoservisu na bežnú údržbu a servis. Môže využiť služby akejkoľvek autoopravovni, ktorá je odborne pripravená a pri oprave použije originálne prvovýrobné alebo kvalitatívne rovnocenné diely, a pritom nestratí záruku na svoje vozidlo. Výhodou je výrazne nižšia cena ako pri oprave v značkovom servise.

Dôležité údaje o blokovej výnimke:

 • je v platnosti od 1. 11. 2004;
 • dáva možnosť prevádzať nezávislým autoservisom značkový servis, údržbu a opravy aj nových automobilov v záručnej dobe, a to bez straty záruky, samozrejme, pri dodržaní postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu a pri použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov;
 • možnosť prístupu k technickým informáciám, dielenským príručkám, a to aj o nových automobiloch;
 • možnosť prístupu k originálnym náhradným dielom, originálnej diagnostike a školeniam, a to bez diskriminácie, včas a použiteľným spôsobom, na rovnakej úrovni ako autorizovaný servis;  
 • možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, informácie a diagnostiku od nezávislých distribútorov náhradných dielov.

Bloková výnimka odstraňuje prekážky, ktorými sa výrobcovia áut bránili konkurencii. 

Úprava pravidiel blokovej výnimky platná od 1. júna 2010

Európska komisia zmenila pravidlá blokovej výnimky pre automobilový sektor. Na rozdiel od minulosti budú automobilky povinné uznať reklamácie aj vtedy, ak vozidlo absolvovalo opravu v neautorizovanom servise. Ďalšie zmeny sa týkajú nového usporiadania predaja nových vozidiel. Európsky automobilový sektor dostal v roku 2002 blokovú výnimku z pravidiel voľnej súťaže, ktorá mala zabrániť automobilkám vybudovať si príliš dominantné postavenie na trhu. Európska komisia reagovala na meniacu sa situáciu úpravou blokovej výnimky. Platnosť nových pravidiel sa končí v roku 2023.  

Záruka nestratí platnosť

Najdôležitejšia zmena vstúpila do platnosti 1. júna 2010 a týka sa záručného a pozáručného servisu vozidiel. Dôvodom zmien je výrazný vzostup nákladov na opravu a údržbu v posledných rokoch, ktoré podľa Komisie tvoria až 40% nákladov na prevádzku vozidla. Brusel preto rozhodol, že spotrebiteľ má právo slobodne sa rozhodnúť, do ktorého servisu dá svoje vozidlo. Výrobcovia a importéri už nesmú odmietať prijatie reklamácie, ani nijak obmedziť záruku, ak si majiteľ vozidla nechal vykonať opravu v inom než autorizovanom servise. Podľa nových pravidiel sú automobilky povinné poskytnúť technické informácie o danom type vozidla aj nezávislým servisom a musia uvoľniť tieto údaje pre vozidlá, ktoré získali typové osvedčenie po 1. septembri 2009. Novinkou je aj povinnosť automobiliek umožniť značkovým a neznačkovým servisom vybrať si náhradné diely od alternatívnych výrobcov.

Multibranding neprešiel     

Ďalšia dôležitá zmena, ktorá však začne platiť až o tri roky, sa týka zmlúv medzi autobobilkami a predajcami vozidiel. Ide, predovšetkým, o multibranding, čiže o predaj viacerých konkurenčných značiek v jednom showroome. Podľa Komisie sa pôvodné pravidlá neosvedčili, pretože automobilky v obavách o imidž značky kládli na predajcov oveľa vyššie nároky a navyše obmedzovali svoje príspevky na pokrytie ich nákladov. To viedlo k zvýšeniu distribučných nákladov až o 20% na úkor predajcov aj spotrebiteľov. Brusel preto uvoľnil výrobcom ruky a umožnil im oveľa účinnejšie riadiť svoju predajnú sieť a určovať jej veľkosť.  

PARTNERI

Najlepšia 3D geometria a pneuservis v Bratislave. Môžete sa objednať na tel.čísle:

0903651971 alebo 0903557913 www.mmgeometria.sk                    MM geometria, Trnavska cesta 102, Bratislava

 

 

 

NOVINKY

  Plnenie a oprava klimatizácie.

Klimatizácie v osobných autách, v autobusoch, v kamiónoch, ale aj v pracovných strojoch si vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu systému. Najbežnejšou údržbou je čistenie sania nasávaného vzduchu do kabíny a následná dezinfekcia klimatizačného systému. 

   

Kde nás nájdete
AutoservisMT s.r.o.
Lidická 24
Bratislava (Trnávka)
Zväčšiť mapu
Prečo nechať auto u nás
 • rýchlosť
 • spoľahlivosť
 • osobný prístup
 • príjemné ceny
Naša ponuka prác
 • karosárske práce
 • elektrikárske práce
 • mechanické práce
 • lakýrnické práce